Author Archive

Осигурување на посеви и плодови

Осигурување на посеви и плодови

  Земјоделското осигурување подразбира осигурување на сите земјоделски култури во неоживеана и необрана состојба: лозови насади; овошни насади; житни култури; градинарски култури; индустриски култури; Основното осигурување опфаќа осигурување од: град; пожар; гром. Дополнително можете да се осигурате и од: пролетен мраз; поплава; луња.

Земјоделско осигурување

Земјоделско осигурување

Домашните миленици и другите животни се од непроценлива вредност за сопствениците. Осигурете ги во случај на незгода или болест. И покрај големата грижа, животните можат да се разболат, да се повредат, па дури и да угинат. Тоа може да значи дополнителен непланиран трошок, затоа погрижете се за осигурување на животните. КОИ ЖИВОТНИ МОЖЕ ДА ГИ…

Исигурување на автомобилска одговорност

Исигурување на автомобилска одговорност

За да се заштитат третите лица и нивниот имот од последици на сообраќајна незгода, сопствениците на моторни возила се должни, според законот, да склучат полиса за осигурување од автомобилска одговорност, со што се осигурува надоместот за штети кои ќе настанат како последица на сообраќајна незгода. Со купувањето полиса за автомобилска одговорност Вие сте си ја…

Индустриско/бизнис осигурување

Индустриско/бизнис осигурување

Пожар и други опасности Полисата за осигурување од пожар и други опасности го штити Вашиот имот од ризиците кои секојдневно му се закануваат на Вашиот долгогодишен труд и вложувањата. Со оваа полиса се покриени ризиците како: пожар, експлозија, удар од гром, излевање, град, удар од возило или подвижна машина и други ризици. Прекин на работа…

Осигурување живот

Осигурување живот

Живтот е најскапоценото нешто што го поседува секој човек и затоа треба квалитетно и правилно да го заштити. Да им пружите сигурност на Вашите најблиски, да ја планирате Вашата иднина, да штедите и истовремено да бидете осигурени. Осигурувањето на живот Ви пружа можност да си ја обезбедите својата и сигурноста на Вашето семејство со помош…

Осигурување на патници во јавен превоз

Осигурување на патници во јавен превоз

Задолжителното осигурување на патници во јавен превоз од последици на несреќен случај се спроведува согласно одредбите од Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и условите за осигурување на лица од последици на несреќен случај. Осигурените суми од оваа тарифа се сметаат за минимални, пресметани во денарска противредност по курсот на НБРМ на денот на уплатата….

Осигурување на домаќинство

Осигурување на домаќинство

Се сеќавате ли како го уредувавте домот? Како со многу ентузијам го биравте мебелот и како се радувавте кога на крајот во него се беше онака како што замисливте? А што е со Вашата компанија? Сега кога конечно се преселивте нови и поубави простории и купивте нова опрема…. Дали го заштитивте она на кое толку…

Осигурување од незгода

Осигурување од незгода

  Незгодата не може ниту да се предвиди ниту да се спречи, меѓутоа може да се ублажат економските последици од неа преку склучување на осигурување од незгода. Осигурувањето на работниците од последици на несреќен случај – незгода е осигурување со кое се покриени работниците на работното место и во останатите активности со кои се занимаваат…

Зелен картон

Зелен картон

Зелениот картон е проширување на осигурувањето од автомобилска одговорност надвор од територијата на Р. Македонија. Тој е исто така задолжителен тип на осигурување, и истиот мора да го поседувате кога со возилото ја напуштате државата. Овој тип на осигурување е гаранција дека во случај на штетен настан во кој ќе учествува возилото со кое управувате…

Патничко осигурување

Патничко осигурување

  Вашето здравје и безбедност треба да бидат на врвот на листата кога планирате патување. Ние сакаме Вие да патувате мирно и безгрижно и затоа Ви нудиме спектар на услуги со што Ви гарантираме безгрижно патување и покривање на најчестите ризици што демнат на патот. Патничкото осигурување е осигурување на лица за време на патување…

Go Top