ЗА НАС

our-story-img.jpg

Нашата приказна

Осигурително Брокерско Друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје е е основано во 2014 година врз основа на Решение бр.  УП 07-2-1438 од 28.11.2014 година издадено од Агенција за супервизија во осигурувањето.

Основна мисија на друштвото е професионална услуга и задоволство на клиентите.

 

 

побарате не и уверете се

Едноставно, брзо и квалитетно