Потребно ви е осигурување?

Дозволете да ви помогнеме! Закажете бесплатна консултација.

Добродојдовте Во светот на осигурувањето

Со нас сигурно ќе го добиете најдоброто

Секојдневието е исполнето со несигурност и ризици. Осигурувањето е начин како да се ограничат и пренесат ризиците со кои се соочуваме во секојдневното живеење. Но како и секој друг комплексен финансиски инструмент, осигурувањето бара мултидисиплинарно познавање со цел истото рационално да одговори на потребите на осигуреникот.

Добродојдовте на вистинското место. Мак Тренд Брокер е вашата сила во осигурувањето. Дозволете ни професионално да ги процениме Вашите потреби и соодветно да изнајдеме покритие кое е најсоодветно и секако со најдобар сооднос помеѓу цена и перфоманси.

Нашата мисија е заштита на вашиот интерес. Добивате професионална услуга од тим на лиценцирани брокери со повеќегодишно искуство а притоа ние не ви наплаќаме ништо за нашата услуга.

+389 (02) 5511 - 770
+389 (78) 222 - 187

about-img.jpg

Повелете на бесплатна консултација

Имате ли прашање или конкретна потреба?

Назив на ДруштвотоОсигурително брокерско друштво МАК ТРЕНД БРОКЕР АД Скопје    
Седиштебул.Кочо Рацин бр.20/1-4 Скопје
Телефонски број и број на телефакс078 222 187
Интернет страницаwww.maktrendbroker.mk
Електронска адресаinfo@maktrendbroker.mk
Име и презиме на одговорното лицеГорјан Трајковски
Име и презиме на делегирано одговорно лицеГорјан Трајковски
Име и ПрезимеРБС издаден од АгенцијатаБрој на решението со кое Агенцијата издала дозвола, согласност, односно лиценца за вршење работи на застапување во осигурување, односно осигурително брокерски работидатум на издавање на дозволата/лиценцатакласи на осигурувањеДатум на престанок со вршење работи на застапување во осигурувањето, односно осигурително брокерски работи;
Горјан ТрајковскиРешение бр. УП 07-2-1438 од 28.11.2014 година.ОБ – 03671,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 и 20
Ивана ЈордановаРешение бр. УП 07-2-1438 од 28.11.2014 година.ОБ- 061931.03.2020 г.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 и 20
Датум на последно ажурирање 2021-03-31 00:00:00